Kúpu rodinného domu a pozemku je možné financovať:

  • z vlastných zdrojov
  • prostredníctvom úveru
  • kombináciou vlastných zdrojov a úveru

Výhodnú hypotéku Vám poskytne

Štandardný postup predaja:

  • Po výbere typu konkrétneho pozemku záujemca zloží na účet firmy alebo v hotovosti rezervačný poplatok vo výške 5.000,- € na základe rezervačnej zmluvy. V zmysle tejto zmluvy bude pozemok rezervovaný do podpísania kúpnej zmluvy  - maximálne však 30 dní. Rezervačný poplatok bude započítaný do kúpnej ceny.
  • Pri výbere konkrétneho rodinného domu záujemca rovnako zloží na účet firmy alebo v hotovosti rezervačný poplatok vo výške 5.000,- € na základe rezervačnej zmluvy. Rodinný dom bude rezervovaný 30 dní. Po podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na rodinný dom kupujúci zloží do 10 dní na účet predávajúceho preddavok vo výške 35% z celkovej kúpnej ceny. (Výška preddavku závisí od štádia výstavby rodinného domu)
  • Po ukončení hrubých stavebných prác a rozvodov kupujúci poukáže predávajúcemu ďaľších 35% z celkovej kúpnej ceny.
  • Zvyšnú časť celkovej kúpnej ceny zaplatí kupujúci predávajúcemu po ukončení všetkých stavebných prác a podpise riadnej kúpnej zmluvy na pozemok a rodinný dom.


Postup predaja všaj môže byť dohodnutý aj na osobnom stretnutí.