Vizualizácie rodinných domov Nová Rovinka


Fotografie z ukončenej výstavby - 1. a 2. etapa
Fotografie z výstavby  Dvojdomy