Realitná činnosť

  • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  • právny servis

Služby v oblasti pozemkového práva

  • vyhľadávanie a zapisovanie neznámych vlastníkov - aj v zahraničí (nemecký a anglický jazyk)
  • lustrácia pozemkovoknižných vzťahov - určovanie vlastníkov, jednotlivých parciel
  • vyhľadávanie vzdialených rodinných príslušníkov aj v zahraničí
  • vyhľadávanie prídelových listín, konfiškačných rozhodnutí, matričných dokumentov, atď.
  • príprava dokumentov a zastupovanie v dedičskom konaní